Busenje bunara D.O.O. Beograd

Radimo širom Srbije

Radno vreme: Pon-Pet: 9:00 - 18:00

Busenje bunara › Busenje bunara za toplotne pumpe

Busenje bunara za toplotne pumpe

Naša firma vrši bušenje bunara za toplotne pumpe na čitavoj teritoriji Srema. Profesionalnim mašinama i iskusnim radnicima, tu smo da obezbedimo sigurnu bazu za vaš novi vid grejanja i hlađenja – toplotnim pumpama.

ŠTA JE POTREBNO DA ZNATE PRE BUŠENJA BUNARA ZA TOPLOTNE PUMPE

Upotreba obnovljivih izvora energije poslednjih godina dobija sve više na značaju. Kada se, pored ekologoje, upotrebom obnovljivih izvora energije ostvaruju i uštede, priča postaje još zanimljivija. Toplotne pumpe se u tu priču savršeno uklapaju, jer su jedan od najčisitjih izvora energije za grejanje, koji je pritom i najekonomičniji. Za razliku od drugih obnovljivih izvora energije, kao što su solarna energija i energija vetra, toplota iz okoline (zemlja, voda, vazduh) dostupna je stalno, tokom cele godine. Dovoljan je i podatak da se u Švajcarskoj danas svaka treća novogradnja oprema nekom vrstom toplotne pumpe, u Švedskoj 7 od 10 novogradnji, a u Nemačkoj i na Islandu jedna četvrtina novih objekata.

Unutrašnjost zemlje ispod određene dubine ima konstantnu pozitivnu temperaturu, čija vrednost ne zavisi od godišnjeg doba. To prirodno svojstvo konstantnosti pozitivne temperature na dubini omogućava upotrebu toplotne pumpe u gotovo bilo kom okruženju – ne samo u zemlji (meka tla), već i u stenama, kao i u vodi.

Pristup zemljinoj toploti vrši se pomoću geotermalnih bušotina – najvažnijeg elementa celog geotermalnog sistema grejanja. Bušenje je najkritičnija faza rada, od koje zavisi efikasnost celog sistema. Stoga je potrebno pažljivo izračunati ukupnu dubinu bunara i izraditi projekat, uzimajući u obzir sledeće faktore:

PREDNOSTI BUŠENJA BUNARA ZA TOPLOTNE PUMPE U ODNOSU NA DRUGE VRSTE GREJANJA

Nabavite
komercijalnu ponudu

Закрыть

Naš menadžer će vas nazvati: