Busenje bunara D.O.O. Beograd

Radimo širom Srbije

Radno vreme: Pon-Pet: 9:00 - 18:00

Busenje bunara › Određivanje lokacije

Određivanje lokacije za bušenje bunara

Najbitnija stvar u procesu bušenja bunara je određivanje mesta na kom se vrši bušenje.

Iskusne bunardžije određuju lokaciju na tradicionalan način uz pomoć rašlji. Naravno, najpouzdaniji način je geološko istraživanje, međutim pošto ono zahteva značajna novčana sredstva i proceduru, pričaćemo samo o tradicionalnom načinu koji je takođe veoma efikasan kada su u pitanju bunari za potrebe domaćinstva i navodnjavanja. Rašlje predstavljaju dva štapića od metala (itrijum) koje bunardžija drži u ruci. Prilikom obilaska terena na kome se planira kopanje bunara, rašlje reaguju na magnetno polje koje se nalazi iznad toka podzemne vode (dalja naučna istraživanja su potrebna na ovu temu, ali iskusne bunardžije na ovaj način pronalaze vodu sa 99% efikasnošću). Kada bunardžija oseti pomeranje rašlji u ruci može na osnovu toga odrediti i na kojoj je dubini voda.

Kada se pronađe voda potrebno je osigurati da je mesto na kome će se bunar nalaziti na propisnoj udaljenosti od izvora zagađenja kao što su septičke jame, deponije i poljoprivredno zemljište koje se tretira pesticidima. Ranije su se bunari uglavnom bušili ručno, ali danas sa boljom tehnologijom i mašinama, bunari se buše brže i na većoj dubini tako da uglavnom nema opasnosti od kontaminacije vode zagađenjima jer je podzemna voda duboko ispod nekoliko slojeva zemljišta. Ukoliko je bunar propisno izgrađen i zacevljen, može se izgraditi gotovo na svakom terenu. Oprema koja se koristi za bušenje zemlje buši i kroz stene i čvrsto zemljište tako da ne morate brinuti o tipu zemljišta.

Nabavite
komercijalnu ponudu

Закрыть

Naš menadžer će vas nazvati: